rolf2.png

Rolf-Ingar Eggum – jordbruksrådgiver i Kvæfjord kommune. Eggum er født og oppvokst på gård og har lang fartstid og erfaring innen landbruket. Han har tidligere jobbet som fagkonsulent og organisasjonskonsulent i Nord-Norges Salgslag. Eggum har hatt  en viktig roll når det gjelder den positive utviklingen av landbruket i Kvæfjord de siste årene. «Det er et lite eventyr. De siste fem årene har Kvæfjord som den eneste kommunen i kongeriket, hatt økning i antall produsenter. Nye generasjoner tar opp gammel drift og det er en utvikling i kommunen her som er stikk i strid med det som man ellers ser», sier Eggum i et intervju med Harstad Tidende.

 

Berit Nergård Nyre – landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Troms. Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet og fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassende tiltak. Vi er spent på å høre fylkesmannens tanker om hvordan de skal bidra til fortsatt vekst i landbruksnæringa i Troms.

 
Sigrid-Ina-Simonsen.png

Sigrid Ina Simonsen (AP) – fylkesråd for kultur og næring i Troms Fylke er fra Harstad. Hun har en doktorgrad i fysikk, og har nå permisjon fra sin stilling i Equinor. Simonsen er leder av Harstad Arbeiderparti og tiltrådte rollen som fylkesråd for kultur og næring i juni 2017.  Næringsetaten utøver fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

 
svenn-A.png

Svenn Arne Lie – tidligere landbruksforsker hos Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og forfatter av debattboka «En nasjon av kjøtthuer». I boka går Lie til angrep på norsk landbrukspolitikk. «Hvorfor sulter én milliard mennesker i en verden som produserer mer mat enn noen gang? Er norske bønder ulønnsomme parasitter med sugerør ned i statskassa? Hvorfor spiser vi fire ganger mer kylling enn vi gjorde for 20 år siden?» Lie mener det er behov for en ny jordbrukspolitikk, en jordbrukspolitikk som ikke handler om bøndene, men om det samfunnsoppdraget som næringa har på vegne av fellesskapet. Lie sier; Det er både nødvendig og realistisk å gjøre store endringer i måten jordbrukspolitikken fungerer på, og vi må bort fra et ensidig volumfokus i tilskuddssystemet og over til å støtte produksjonsmåter som gir økt sjølforsyning og et jordbruk som istandsettes til å ivareta samfunnsoppdraget. 

 
birger.png

Birger Bull driver gården Bull Gård på Ringvassøya i Troms sammen med sin eks-kone og nåværende samboer. Her har de ca. 40 ammekyr med kalver av rasen Aberdeen Angus, totalt rundt 80 dyr. Bull Gård er stolte kjøttprodusenter av storfe og tar ekte kvalitet på alvor. De har siden oppstarten i 2008 utviklet sin egen merkevare «Bull Angus». På Bull Gård hatt de hatt en annerledes inngang til det å være gårdbruker og drive med dyr, og har aldri vært redd for å gjøre ting på sin måte og tenke utenfor boksen. "Det nytter ikke å lage verdens beste ost, om du sitter alene på ysteriet. Ha en plan, vær synlig, fortell en historie, utnytt dine fortrinn og ta rett pris", sier Bull i et intervju med Nordlys.

 
Sigrid-Ina-Simonsen.png

Randi Hokland er fulltidsbonde på Kveøya og har drevet gården siden 2003. Her har hun melkeproduksjon med en kvote på ca. 180 tonn, samt 100 tonn poteter på et bra potetår. Randi er ei engasjert dame og er i dag bl.a. leder av Kvæfjord Bondelag og styremedlem i Troms Bondelag.  Randi er opptatt av at livet på gården skal være mer enn bare arbeid – og at «kannibalismen» i landbruket må reverseres – vi kan snart ikke bli færre!

 
marianna.png

Innovasjon Norge v/ Mariann Sandnes, seniorrådgiver næringsmiddel. Har jobbet i Innovasjon Norge i 15 år, hvorav de siste med bransjeansvar for mat – og drikkeprodusenter i Troms. Jobber med hele spekteret, fra gründere og privatpersoner som ønsker å starte opp egen virksomhet innen dette området, til større produsenter, som Macks Ølbryggeri og Drytech. Forutenom bistand overfor enkeltbedrifter jobber også Innovasjon Norge med nettverk og kompetanseprogram. Møt Mariann på stand i festivalteltet, eller avtal et møte på forhånd.

 
ase2.png

Kompetansenettverket for lokalmat v/Åse Vøllestad, prosjektleder landbruk og lokalmat i NIBIO og leder for Kompetansenettverket for lokalmat i nord. Møt Åse på stand i festivalteltet, eller avtal et møte på forhånd.